پخش و توزیع انواع فیلتر روغن، فیلتر هیدرولیک،فیلتر گازوییل،فیلتر هوا،فیلتر سپراتور و ...

با تنوع در برند و قیمتی مناسب

فیلتر

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر 6040 و ML22 پاورسپ مدل AS2010

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر 6040 و ML22 پاورسپ مدل AS2010

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر 6040 و ML22 پاورسپ مدل AS2010وظیفه بسیار مهم فیلترهای سپراتور، جدا کردن روغن از هوا در کمپرسورهای معدنی و صنعتی می باشد. بر روی تعدادی از کمپرسورهای کامپیر، فیلتر ..

320,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CR400 پاورسپ مدل AS3370

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CR400 پاورسپ مدل AS3370فیلتر سپراتور CR400 پاورسپ مدل AS3370 به عنوان جداکننده هوا از روغن در انواع کمپرسورهای صنعتی و معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر سپرات..

735,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV 160 پاورسپ مدل AS2250

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV 160 پاورسپ مدل AS2250

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV 160 پاورسپ مدل AS2250فیلتر سپراتور CV160 وظیفه جدا کردن روغن از هوا را در کمپرسورهای باد که مدل های آن را در زیر می آوریم بر عهده دارد. فیلتر سپراتور CV160 پاور..

435,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV 250 پاورسپ مدل AS3460

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV 250 پاورسپ مدل AS3460

توضیحات فیلتر سپراتور CV 250 پاورسپ مدل AS3460فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS3460 برای جدا کردن هوا از روغن در کمپرسورهای CV250 و کمپرسورهای دیگر کاربرد دارد. فیلترهای سپراتور شرکت پاورسپ یکی از با کیفیت ..

570,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر holman 2150 پاورسپ مدل AS2100

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر holman 2150 پاورسپ مدل AS2100

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر Holman 2150 پاورسپ مدل AS2100فیلترهای سپراتور وظیفه بسیار مهم جدا کردن روغن از هوا را در انواع کمپرسورهای صنعتی و معدنی بر عهده دارند و تاثیر مستقیم بر عملکرد دستگاه می گذ..

340,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر RA 40 پاورسپ مدل AS3230

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر RA 40 پاورسپ مدل AS3230

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر RA 40 پاورسپ مدل AS3230بر روی انواع کمپرسورهای صنعتی و معدنی فیلترهای سپراتور نصب می شوند که وظیفه آن ها جدا کردن روغن از هوای خروجی کمپرسور می باشد. بر روی تعدادی..

510,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر و آلوپ B300 پاورسپ مدل AS4362

فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر و آلوپ B300 پاورسپ مدل AS4362

توضیحات فیلتر سپراتور B300 پاورسپ مدل AS4362فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS4362 بر روی تعدادی از مدلهای کمپرسورهای آلوپ و کامپیر که مدلهای آن را در ادامه می آوریم مورد استفاده قرار می گیرد.مدلهای کمپرسور ..

875,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر ASK 35 پاورسپ مدل AS1011

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر ASK 35 پاورسپ مدل AS1011فیلترهای سپراتور در انواع کمپرسورهای معدنی و صنعتی وظیفه مهم جدا کردن روغن از هوا را بر عهده دارند. از این رو مصرف کنندگان باید در انتخاب فی..

230,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر CS90 و CS75 پاورسپ مدل AS4363

فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر CS90 و CS75 پاورسپ مدل AS4363

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر CS90 پاورسپ مدل AS4363فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS4363 بر روی کمپرسورهای کایزر و آلوپ مورد استفاده قرار می گیرند که مدل های آن به شرح زیر است :مدلهای کمپرسور کایزر (..

840,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر و سولایر B200 پاورسپ مدل AS3280

فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر و سولایر B200 پاورسپ مدل AS3280

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر و سولایر B200 پاورسپ مدل AS3280فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS3280 بر روی کمپرسور کایزر مدل های 140 , 170 , 200 , 220 و کمپرسور سولایر مدل S-16 BR نصب شده و وظیفه جدا ک..

710,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر پاورسپ مدل AS2020

فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر پاورسپ مدل AS2020

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر پاورسپ مدل AS2020بر روی کمپرسورهای کایزر انواع فیلتر سپراتورها قرار می گیرد که یکی از انواع آن فیلتر سپراتور کایزر 30 سانتی است. فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS2020 از ..

400,000تومان
نمایش 37 تا 47 از 47 (4 صفحه)