پخش و توزیع انواع فیلتر روغن، فیلتر هیدرولیک،فیلتر گازوییل،فیلتر هوا،فیلتر سپراتور و ...

با تنوع در برند و قیمتی مناسب

فیلتر

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 55 پاورسپ مدل AS3410

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 55 پاورسپ مدل AS3410بر روی کمپرسور اطلس کوپکو مدل GA 55 from 2000 فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS3410 نصب می شود و وظیفه بسیار مهم جدا کردن روغن از هوای خروجی ر..

525,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 75 پاورسپ مدل AS3233

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 75 پاورسپ مدل AS3233

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 75 پاورسپ مدل AS3233فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS3233 بر روی تعدادی از مدل های کمپرسور اطلس کوپکو که در زیر نام می بریم بسته می شود :GA 45 , GA 45 from 1995 ,..

635,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS3420

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS3420بر روی انواع کمپرسورهای صنعتی و معدنی وظیفه جدا کردن روغن از هوای خروجی بر عهده فیلترهای سپراتور می باشد. فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS342..

550,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS5650

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS5650

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS5650سپراتور پاورسپ مدل AS5650 از بهترین مواد اولیه ساخته شده است و وظیفه اصلی آن در کمپرسورهای اطلس کوپکو جدا کردن روغن از هوا می باشد. این ..

1,310,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA و XA پاورسپ مدل AS2221

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA و XA پاورسپ مدل AS2221

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA و XA پاورسپ مدل AS2221بر روی تعدادی از مدل های کمپرسور اطلس کوپکو فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS2221 نصب می شود که این مدل ها به قرار زیر هستند :GA 207 , GA 20..

465,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA پاورسپ مدل AS1110

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA پاورسپ مدل AS1110

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA پاورسپ مدل AS1110بر روی تعدادی از کمپرسورهای برقی شرکت اطلس کوپکو که مدل آن ها با GA شروع می شود فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS1110 قرار می گیرد. وظیفه این فیل..

330,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 120 و XA 160 پاورسپ مدل AS2260

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 120 و XA 160 پاورسپ مدل AS2260

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 120 و XA 160 پاورسپ مدل AS2260فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS2260 برای کمپرسورهای صنعتی و معدنی اطلس کوپکو  XA120 و XA160 برای جدا کردن روغن از هوا مورد استفاده قر..

590,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 125 پاورسپ مدل AS1120

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 125 پاورسپ مدل AS1120بر روی کمرسورهای اطلس کوپکو مدل XA 125 متناسب با موتور دو اندازه فیلتر سپراتور قرار می گیرد که شرکت پاورسپ این دو سپراتور را با مدل های..

360,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 125 پاورسپ مدل AS4430

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 125 پاورسپ مدل AS4430

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 125 و XA 175 پاورسپ مدل AS4430در ماشین آلات سنگین و کمپرسورهای باد، فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده روغن از هوا مورد استفاده قرار می گیرد که برای دستگاه ها..

730,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 40 پاورسپ مدل AS2110

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 40 پاورسپ مدل AS2110

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 40 پاورسپ مدل AS2110فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS2110 برای جدا کردن هوا از روغن در کمپرسورهای اطلس کوپکو مورد استفاده قرار می گیرد. سپراتورهای شرکت پاورسپ که ..

375,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 65 پاورسپ (سپراتور GA22) مدل AS1100

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 65 پاورسپ (سپراتور GA22) مدل AS1100

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA45 ، XA 65 و GA 22 پاورسپ مدل AS1100فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده روغن از هوا در ماشین آلات صنعتی و کمپرسورهای تولید باد مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر ..

265,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 85 بدون پیچ پاورسپ مدل AS3211

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 85 بدون پیچ پاورسپ مدل AS3211

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 85 بدون پیچ پاورسپ مدل AS3211فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS3211 برای جدا کردن روغن از هوا در کمپرسورهای اطلس کوپکو مدل  XA85 مورد استفاده قرار می گیرد. سپ..

540,000تومان
نمایش 13 تا 24 از 47 (4 صفحه)