فیلتر سپراتور پاورسپ powersep

عرضه و پخش انواع فیلتر سپراتور پاورسپ powersep
برای کمپرسورهای اطلس کوپکو ، اینگرسولرند ، کایزر ، کامپیر ، آلوپ و ...
ساخت ایران با کیفیتی عالی و قیمتی مناسب

فیلتر سپراتور پاورسپ powersep

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 10 و کایزر دو یر باز پاورسپ مدل AS1002

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 10 و کایز دو سرباز پاورسپ مدل AS 1002در کمپرسورهای صنعتی و معدنی وظیفه بسیار مهم جدا کردن روغن از هوا بر عهده فیلترهای سپراتور می باشد. فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS1..

500,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 11 پاورسپ مدل AS1101

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 11 پاورسپ مدل AS1101فیلترهای سپراتور که بر روی انواع کمپرسور صنعتی و معدنی مورد استفاده قرار می گیرند وظیفه جدا کردن روغن از هوا را بر عهده دارند. از آنجایی..

310,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 1110 پاورسپ مدل AS4490

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 1110 پاورسپ مدل AS4490یکی از پرمصرف ترین فیلترهای سپراتور که در مدلهای زیادی از کمپرسورهای اطلس کوپکو مورد استفاده قرار می گیرد مدل AS4490  پاورسپ است...

1,457,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 160 پاورسپ مدل AS5830

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 160 پاورسپ مدل AS5830

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 160 پاورسپ مدل AS5830فیلترسپراتور پاورسپ مدل AS5830 بر روی کمپرسورهای اطلس کوپکو مدل های زیر مورد استفاده قرار می گیرد :GA132 from 1999 , GA160 from 1999 , ..

1,575,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 37 پاورسپ مدل AS2210

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 37 پاورسپ مدل AS2210فیلترهای سپراتور که بر روی انواع کمپرسورهای صنعتی و معدنی نصب می شوند وظیفه بسیار مهم جدا کردن روغن از هوا را بر عهده دارند. بر روی مدل ..

470,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 55 پاورسپ مدل AS3410

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 55 پاورسپ مدل AS3410بر روی کمپرسور اطلس کوپکو مدل GA 55 from 2000 فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS3410 نصب می شود و وظیفه بسیار مهم جدا کردن روغن از هوای خروجی ر..

620,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 75 پاورسپ مدل AS3233

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 75 پاورسپ مدل AS3233

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 75 پاورسپ مدل AS3233فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS3233 بر روی تعدادی از مدل های کمپرسور اطلس کوپکو که در زیر نام می بریم بسته می شود :GA 45 , GA 45 from 1995 ,..

760,000تومان

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS3420

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS3420بر روی انواع کمپرسورهای صنعتی و معدنی وظیفه جدا کردن روغن از هوای خروجی بر عهده فیلترهای سپراتور می باشد. فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS342..

655,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS5650

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS5650

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA 90 پاورسپ مدل AS5650سپراتور پاورسپ مدل AS5650 از بهترین مواد اولیه ساخته شده است و وظیفه اصلی آن در کمپرسورهای اطلس کوپکو جدا کردن روغن از هوا می باشد. این ..

1,630,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA و XA پاورسپ مدل AS2221

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA و XA پاورسپ مدل AS2221

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA و XA پاورسپ مدل AS2221بر روی تعدادی از مدل های کمپرسور اطلس کوپکو فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS2221 نصب می شود که این مدل ها به قرار زیر هستند :GA 207 , GA 20..

570,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA پاورسپ مدل AS1110

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA پاورسپ مدل AS1110

توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA پاورسپ مدل AS1110بر روی تعدادی از کمپرسورهای برقی شرکت اطلس کوپکو که مدل آن ها با GA شروع می شود فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS1110 قرار می گیرد. وظیفه این فیل..

390,000تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 120 و XA 160 پاورسپ مدل AS2260

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 120 و XA 160 پاورسپ مدل AS2260

فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو XA 120 و XA 160 پاورسپ مدل AS2260فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS2260 برای کمپرسورهای صنعتی و معدنی اطلس کوپکو  XA120 و XA160 برای جدا کردن روغن از هوا مورد استفاده قر..

700,000تومان
نمایش 13 تا 24 از 56 (5 صفحه)