Menu
Your Cart

پاورسپ

فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر B200 و سولایر پاور سپ مدل AS 3280 فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر B200 و سولایر پاور سپ مدل AS 3280
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 3280
 توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر و سولایر پاورسپ مدل AS 3280فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر و سولایر در بعضی مدل ها از پاور سپ مدل AS 3280 مورد استفاده قرار می گیرد. کار فیلتر سپراتور جدا کردن روغن از هوای خروجی کمپرسور است.سپراتور AS 3280 بر روی کمپرسور کایرز مدل های : DSDSB1..
2,870,000 تومان
قیمت بدون مالیات:2,870,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر 40 سانتی پاور سپ مدل AS 2040 فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر 40 سانتی پاور سپ مدل AS 2040
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 2040
 توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کایزر 40 سانتی  پاور سپ مدل AS 2040فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS 2040 از بهترین مواد اولیه ساخته شده است. 1000 ساعت کارکرد دارد. فلنچ دار و کاسه بیرونی است. مناسب  فیلتر سپراتور کمپرسور باد کایزر (Kaeser) است. وظیفه این فیلتر سپراتور جدا نمودن روغن..
2,000,000 تومان
قیمت بدون مالیات:2,000,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کایرز دو سر باز پاورسپ مدل AS 1003 فیلتر سپراتور کمپرسور کایرز دو سر باز پاورسپ مدل AS 1003
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 1003
 توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کایرز دو سر باز پاورسپ مدل AS 1003فیلتر سپراتور پاور سپ AS 1003 به منظور جدا سازی روغن  از هوای فشرده در کمپرسور کایرز به کار می رود. فیلتر AS 1003 s سپراتور بدون فلنچ و دو سر باز است. این فیلتر از الیاف میکرو فایبرگلاس مرغوب ساخته شده است. طراحی این ..
990,000 تومان
قیمت بدون مالیات:990,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر و اینگرسولرند پاور سپ مدل AS 4340 فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر و اینگرسولرند پاور سپ مدل AS 4340
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 4340
توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر و اینگرسولرند پاور سپ مدل AS 4340فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر و اینگرسولرند برند پاور سپ (powersep ) مدل AS 4340 با نام اویل سپراتور 4340 نیز شناخته می شود. این فیلتر سپراتور کمپرسور باد ظرفیت 14 بار فشار کاری را دارد. در طراحی دسته فیلتر سپراتور AS پاورسپ 10..
2,850,000 تومان
قیمت بدون مالیات:2,850,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر و آلوپ B300 پاورسپ مدل AS 4362 فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر و آلوپ B300 پاورسپ مدل AS 4362
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 4362
 توضیحات فیلتر سپراتور B300 پاورسپ مدل AS 4362فیلتر سپراتور b300 پاورسپ مدل AS 4362 بر روی تعدادی از مدل های کمپرسور آلوپ و کامپیر مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر سپراتور پاورسپ AS 4362 کاسه داخلی فلنچ دار است. مدل های کمپرسور آلوپ (Alup) که سپراتور AS 4362 بر روی آن نصب می شو..
3,330,000 تومان
قیمت بدون مالیات:3,330,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر RA 40 پاورسپ (powersep) مدل AS 3230 فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر RA 40 پاورسپ (powersep) مدل AS 3230
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 3230
 توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر RA 40 پاورسپ مدل AS 3230فیلتر سپراتور پاو سپ powersep مدل AS 3220 بر روی کمپرسور صنعتی و معدنی کامپیر نصب می شود. وظیفه آن جدا کردن روغن از هوای خروجی کمپرسور است. سپراتور کمپرسور باد RA40 کاسه داخلی و فلنچ دار است. بر روی فلنچ فیلتر سوراخ وجود ندار..
1,690,000 تومان
قیمت بدون مالیات:1,690,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV160 پاورسپ مدل AS 2250 فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV160 پاورسپ مدل AS 2250
عدم موجودی در انبار
Brand: پاورسپ مدل: AS 2250
 توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV 160 پاورسپ مدل AS 2250فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CV160 برند پاورسپ مدل AS 2250 وظیفه جدا کردن روغن از هوا را بر عهده دارد. فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS 2250  از نوع تانک داخلی و فلنچ دار است. بر روی فلنچ فیلتر 8 سوراخ 18 میلیمتری وجود دارد...
1,480,000 تومان
قیمت بدون مالیات:1,480,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CR 400 پاورسپ مدل AS 3370
عدم موجودی در انبار
Brand: پاورسپ مدل: AS 3370
توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر CR 400 پاورسپ مدل AS 3370فیلتر سپراتورکمپرسور کامپیر CR 400 پاورسپ مدل AS 3370 به عنوان جداکننده روغن از هوا مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS 3370 از مواد اولیه مرغوب ساخته شده است. فیلتر سپراتور AS 3370 فلنچ دار و تانک داخلی طراحی شده ا..
3,000,000 تومان
قیمت بدون مالیات:3,000,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر 6040 و ML22 پاورسپ مدل AS 2010 فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر 6040 و ML22 پاورسپ مدل AS 2010
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 2010
 توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر 6040 و ML22 پاورسپ مدل AS 2010فیلتر سپراتور پاورسپ AS 2010 وظیفه جدا کردن روغن از هوا در کمپرسور کامپیر 6040 و ML22 را بر عهده دارد. فیلترسپراتور پاورسپ از بهترین مواد اولیه موجود در بازار فعلی ایران ساخته شده است. مدل هایی که با AS شروع می شوند حدو..
1,100,000 تومان
قیمت بدون مالیات:1,100,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور پاور سپ powersep مدل AS 3460 مناسب کمپرسور کامپیر CV250 فیلتر سپراتور کمپرسور پاور سپ powersep مدل AS 3460 مناسب کمپرسور کامپیر CV250
عدم موجودی در انبار
Brand: پاورسپ مدل: AS 3460
  توضیحات فیلتر سپراتور پاور سپ powersep مدل AS 3460 مناسب کمپرسور کامپیرCV250فیلتر سپراتور پاور سپ powersep مدل AS 3460 برای جدا کردن هوا از روغن در کمپرسور اسکرو کامپیر CV250 و کمپرسورهای دیگر کاربرد دارد. AS 4360 به عنوان فیلتر سپراتور کمپرسور کامپیر در مدل های زیر به کار می..
2,890,000 تومان
قیمت بدون مالیات:2,890,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور هوا کایزر 43 سانتی پاورسپ مدل AS 2050 فیلتر سپراتور کمپرسور هوا کایزر 43 سانتی پاورسپ مدل AS 2050
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 2050
 توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور هوا کایزر 43 سانتی پاورسپ مدل AS 2050فیلتر سپراتور کمپرسور هوا کایرز 43 سانتی ساخت برند پاورسپ مدل AS 2050  است. فیلتر سپراتور کمپرسور به منظور تفکیک هوا و روغن به کار می رود. فیلتر سپراتور پاورسپ  از بهترین مواد اولیه موجود در بازار ایران ساخته ..
2,130,000 تومان
قیمت بدون مالیات:2,130,000 تومان
فیلتر سپراتور کمپرسور هوا اینگرسولرند 900 پاورسپ مدل AS 4420
2 تا 3 روز دیگر
Brand: پاورسپ مدل: AS 4420
 توضیحات فیلتر سپراتور کمپرسور هوا اینگرسولرند 900 پاورسپ مدل AS 4420فیلتر سپراتور کمپرسور هوا اینگرسورلند 900 پاورسپ در دو مدل AS 4420 و AS 4361 عرضه می شود . AS 4420 به عنوان سپراتور 30 سانتی  و AS 4361 با نام سپراتور 50 سانتی برای  کمپرسور اینگرسولرند 900 شناخته می شود. وظی..
2,590,000 تومان
قیمت بدون مالیات:2,590,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 59 (5 صفحه)

کالای مورد نظر شما در حال حاضر ناموجود است لطفا اایمیل خود را وارد نمایید. به محض موجود شدن کالا شما را مطلع خواهیم نمود.
 

نام
ایمیل
تلفن
توضیحات