چگونه الکتروموتور بالابر ساختمانی تک فاز را به برق متصل کنیم؟

 توجه به چند نکته مهم در چگونگی برق رسانی به بالابر های ساختمانی تک فاز می تواند در کیفیت عملکرد بالابرهای ساختمانی و همچنین طول عمر الکتروموتر ها تاثیر مستقیم داشته باشد. در اینجا سعی کردیم تا این موارد را در قالب چند نکته بیان کنیم تا مخاطبان بتوانند استفاده از بالابرهای خود را بهینه کنند:
1-قبل از اتصال سیم برق با دوشاخه بایستی از اتصال صحیح کلید بالابر به الکتروموتور و همچنین محکم بودن تمامی اتصالات اطمینان حاصل فرمایید.
2-اتصال الکتروموتور تک فاز بالابر ساختمانی به برق بهتر است از طریق دوشاخه نری و مادگی صورت گیرد یا در صورت نیاز سیم ها به هم محکم تابیده شده و سپس با چسب برق محکم شوند، زیرا الکتروموتور تک فاز بالابر ساختمانی در لحظه شروع به کار جریان زیادی نیاز دارد که اگر برق رسانی به دو روش گفته شده انجام نشود ممکن است دستگاه با مشکل مواجه شود.
3-برق بالابر ساختمانی مستقیما از کنتور گرفته شود. ممکن است سیم به کار رفته در داخل ساختمان پشت پریزهای ساختمان نازک بوده باشد و از آنجایی که جریان ورودی الکتروموتورهای تک فاز بالابر حمل مصالح بسیار بالاست، این سیم کشی توان انتقال چنین جریانی را نداشته باشد. در چنین شرایطی یا الکتروموتور راه نخواهد افتاد و یا به حالتی که در زیر فشار است و زور میزند راه اندازی شود.در چنین شرایطی به الکتروموتور آسیب خواهد رسید.
4-سیم انتقال برق به الکترومور تک فاز بالابر ساختمانی باید حداقل 2.5 بوده و فیوز کنتور بالای 25 آمپر باشد.
5-سیم انتقال برق به بالابر ساختمانی نباید بسیار بلند باشد زیرا طول زیاد سیم سبب افت ولتاژ شده و در عملکرد الکتروموتور ایجاد مشکل میکند.
6-سیم انتقال برق به الکتروموتور باید یک تکه باشد و از وجود اتصالات مختلف از طریق سیم سیار در میانه راه پرهیز کنید.
با رعایت این 6 مورد در راه اندازی و برق رسانی بالابرهای ساختمانی تک فاز شما یکی از ایمن ترین و مطمئن ترین برق رسانی ها به الکتروموتور خود را خواهید داشت که سبب کار کرد بهینه و طول عمر بالای دستگاه شما خواهد شد.