ابزار صنعت و معدن اشرفی

اجاره تفنگ میخکوب

45,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح ایرانی مدل 1221/10

4,120,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح ایرانی مدل 1221/20

0تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح ایرانی مدل 1222/10

4,150,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح ایرانی مدل 1222/20

4,230,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح ایرانی مدل 1223/10

4,470,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح ایرانی مدل 1223/20

4,530,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1121/10

3,820,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1121/20

3,900,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1122/10

3,850,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1122/20

3,930,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1123/10

4,030,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 17 (2 صفحه)