ابزار صنعت و معدن اشرفی

اجاره تفنگ میخکوب

45,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1121/10

3,750,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1121/20

3,800,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1122/10

3,770,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1122/20

3,820,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1123/10

3,930,000تومان

بالابر ساختمانی حمل مصالح مدل 1123/20

3,928,000تومان

بالابر ساختمانی سهند مدل 1125/10

3,970,000تومان

بالابر ساختمانی سهند مدل 1221/10

3,908,000تومان

بالابر ساختمانی سهند مدل 1221/20

3,958,000تومان

بالابر ساختمانی سهند مدل 1222/10

3,923,000تومان

بالابر ساختمانی سهند مدل 1222/20

3,973,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 20 (2 صفحه)